REGULAMIN KLUBU
 1. Organizatorem spotkań Klubu Kobiet Przedsiębiorczych (dalej jako: spotkanie KKP) jest Klub Kobiet Przedsiębiorczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.
 2. Treść niniejszego regulaminu obowiązuje przy „Spotkaniach Klubu Kobiet Przedsiębiorczych”, „Lunchach Biznesowych Kobiet Przedsiębiorczych”, a także przy innych szkoleniach, wydarzeniach i eventach Organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu KKP jest uprzednia rezerwacja miejsca oraz zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego na stronie www.klubkp.pl/wez_udzial
 4. Po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia zgłoszenia wraz z numerem konta bankowego należy dokonać wpłaty w terminie 3 trzech dni (od daty wysłania przez organizatora potwierdzenia). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestniczki oraz datę spotkania KKP.
 5. Uwaga! Warunkiem rezerwacji miejsca na spotkaniu KKP jest wpłata.
  Nie wykonanie przelewu w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym skreśleniem z listy.
 6. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, Organizator potwierdza wpis na listę uczestniczek spotkania KKP oraz wystawia fakturę Vat na dane podane w formularzu zgłoszeniowym na spotkanie.
 7. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego w spotkaniu KKP może brać udział jedna przedstawicielka danej firmy, chyba że ilość miejsc wolnych jest wystarczająca, by w spotkaniu mogła wziąć udział dodatkowa osoba.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu KKP wniesiona opłata nie jest zwracana. Nie może być również przesunięta na inny termin spotkania. Możliwe jest jedynie uczestnictwo w zamian innej osoby. Uczestniczka, która rezygnuje z udziału w spotkaniu ma obowiązek przekazać Organizatorowi nazwisko osoby ją zastępującej.
 9. Organizator spotkania KKP, zastrzega sobie prawo odwołania spotkania oraz prawo do wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od siebie niezależnych. W przypadku odwołania spotkania Organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych na poczet spotkania pieniędzy w terminie 7 dni od daty odwołanego spotkania.
 10. Przyjęcie zaproszenia na spotkanie KKP oraz uczestnictwo w nim oznacza wyrażanie zgody na publikację wizerunku.
 11. Zgłoszenie udziału w spotkaniu KKP jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i cennika oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby organizacji spotkań KKP oraz dalszych celów marketingowych (zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz.U.133 Poz.883).