X LUNCH BIZNESOWY KKP

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Serdecznie zapraszamy na styczniowy X Lunch Biznesowy Kobiet Przedsiębiorczych, który odbędzie się 10 stycznia  o godz. 14.00 w Poznaniu.

Gość Specjalny: Marta Mazurek – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom

Wraz z naszym Gościem Specjalnym pozmawiamy o sytuacji kobiet, o barierach, wyzwaniach, a także o jednoczeniu się kobiet i wpływie naszej działalności biznesowej  na gospodarkę.  Zapraszamy do dyskusji! 

Marta Mazurek jest z wykształcenia anglistką, ma stopień doktora w dziedzinie literaturoznawstwa amerykańskiego. Jest badaczką i nauczycielką akademicką w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkinią Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości, UAM. Prowadzi zajęcia seminaryjne na temat literatury czarnych Amerykanek. Podziwia pisarkę Alice Walker. Jest certyfikowaną tłumaczką w zakresie tłumaczenia konferencyjnego i pisemnego. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniom i na rzecz równouprawnienia. Koordynowała projekty badawcze i edukacyjne na rzecz równego traktowania oraz kierowała zespołem kadry dydaktycznej. Jest członkinią Kongresu Kobiet. Uczestniczy w organizowanych w mieście akcjach społecznych, mających na celu zwrócenie uwagi na przemoc i wykluczenia. Jest autorką prac dotyczących krytyki literackiej i zjawiska dyskryminacji.

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom realizuje politykę Miasta w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, orientację seksualną, wyznanie lub bezwyznaniowość i światopogląd. Pełnomocniczka zajmuje się również promowaniem, upowszechnianiem i propagowaniem zasad równego traktowania. Do jej obowiązków należy m.in. opracowywanie we współpracy z wydziałami Urzędu Miasta Poznania oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi strategii działań Miasta na rzecz równego traktowania.

W programie:
– prelekcja
– Lunch (w cenie spotkania)
– Networking z kobietami biznesu
– loteria wizytówkowa i upominki od Patnerów KKP
– wspaniała atmosfera i bezcenne nowe relacje
Szczegółowe informacje o miejscu spotkania podamy już wkrótce.

Przypominamy, że ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Opłata za udział w spotkaniu wynosi 100 zł netto (plus 23 % VAT).
Aby zapisać się na spotkanie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy serdecznie!

Partnerzy spotkania