Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To spotkanie już miało miejsce.

Zapraszamy na XVII Lunch Biznesowy Kobiet Przedsiębiorczych,
który odbędzie się w dniu  27 marca o godz. 14.00 w restauracji Młyńska12. 

Temat:Być Kobietą to znać swój styl.

Prelegentka: prof. zw. dr hab Agnieszka Cybal-Michalska

Zapraszamy do refleksji na temat bycia kobietą w wieloznacznej, sfragmentaryzowanej, ulegającej permanentnej zmianie rzeczywistości „wielości możliwości”. W świecie w którym wszystko wydaje się tymczasowe, do odwołania, zmienne i ambiwalentne istotne wydaje się postawienie pytania o jakość procesu krystalizowania tożsamości kobiecości i formowania różnych stylów tożsamości. Kobiety są takie jak czasy w których przyszło im żyć. W tym kontekście warto zatrzymać się nad zagadnieniem możliwych relacji kobiet z tym światem i podjąć próbę rozpoznania tego co nadaje kobietom w świecie i światu w kobiecie sens.

Agnieszka Cybal-Michalska jest profesorem, pełni funkcję Dziekana na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kierownika Zakładu Pedagogicznych Problemów Młodzieży. Należy do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Pełni funkcję Redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Kultura. Społeczeństwo. Edukacja”, jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Redakcyjnej periodyku naukowego „Dialogi o Kulturze i Edukacji” oraz Zastępcą Redaktora Naczelnego „Rocznika Pedagogicznego”. Kierownik dwóch kierunków studiów podyplomowych: Przygotowanie pedagogiczne oraz Aktywizacja młodzieży – zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej.

Jej zainteresowania naukowo-badawcze skoncentrowane są na problematyce globalizacji, kondycji współczesnego człowieka, socjopedagogicznych problemów młodzieży. Autorka licznych artykułów naukowych podejmujących problematykę partycypacji młodzieży w ciągle na nowo konstruowanej rzeczywistości europejskiej i globalnej oraz wyzwań świata pracy „bezgranicznych” karier. Ukoronowaniem jej dotychczasowych studiów teoretycznych i prac empirycznych, ubogacanych doświadczeniami naukowymi zdobytymi podczas pobytów zagranicznych na University of London, University of Amsterdam, University of Stockholm, University of Edinburgh, Columbia University w Nowym Jorku, są następujące prace: Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i potrzeby edukacyjne (Poznań 2001), Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata, Studium socjopedagogiczne (Poznań 2006), Młodzież akademicka a kariera zawodowa (Kraków 2013), redakcja naukowa książek: Jednostka, społeczeństwo i edukacja w globalnym świecie (2006), Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulurowym. Między partykularyzmem a uniwersalizmem (Poznań 2011), współredakcja książki Studia z pedagogiki i nauk pogranicza (Poznań 2011), Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym (Poznań 2012), Bliskie są jej również zagadnienia skoncentrowane wokół europejskiego wymiaru edukacji oraz ewolucji edukacji w warunkach globalnych.

W 2014 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz upowszechniania idei europejskiej, a w 2015 roku – Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

————-

 

W programie spotkania:

– prelekcja
– Networking z kobietami biznesu
– loteria wizytówkowa i świąteczne upominki od Patnerów KKP
– lunch (w cenie)
– wspaniała atmosfera i bezcenne nowe relacje

Przypominamy, że ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
Przewidywany czas spotkania 3 h.
Opłata za udział w spotkaniu wynosi 100 zł netto (plus 23 % VAT).

Zapraszamy serdecznie!